Tư vấn

30/08/2020

Đánh giá nhà cung cấp với giải pháp của CRIF D&B Việt Nam là gợi ý tuyệt vời để giúp nhà quản lý, người chịu trách nhiệm quản lý nhà cung cấp có thể tìm hiểu phương án nhà cung cấp hiệu quả!

30/08/2020

Với việc hợp tác trong kinh doanh thì rủi ro là điều khó tránh. Vậy làm thế nào để đánh giá rủi ro trong việc hợp tác doanh nghiệp? Hãy tham khảo bài viết sau để biết được quy trình đánh giá rủi ro cũng như sử dụng BIR của CRIF D&B Việt Nam để đánh giá rủi ro trong hợp tác doanh nghiệp một cách tốt nhất!

30/08/2020

Đối với các doanh nghiệp nói chung và bộ phận hoạch định chiến lược nói riêng, đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là một nhiệm vụ rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới việc ra quyết định trong tương lai của doanh nghiệp.

30/08/2020

Dưới đây là 6 chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp giúp các nhà quản lý, chủ đầu tư... dễ dàng đánh giá 1 doanh nghiệp cụ thể trước khi đưa ra quyết định trong kinh doanh.

28/08/2020

Đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, nhà cung cấp hay các bên cho vay. Xem ngay 4 tiêu chí đánh giá dưới đây!

21/08/2020

Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp là điều tất yếu mà bất kỳ nhà quản lý nào cũng cần thực hiện để đưa ra quyết định thông minh cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp mình. Cùng tìm hiểu 5+ tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp được chia sẻ dưới đây!

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.