CRIF thực hiện bảng xếp hạng Fortune 500 Thổ Nhĩ Kỳ

CRIF đã thực hiện dự án xếp hạng Fortune 500 Thổ Nhĩ Kỳ trong năm thứ mười hai liên tiếp. Danh sách này chứa 500 công ty hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ được xếp hạng theo doanh thu của họ trong năm 2018 và được công bố trên tạp chí Fortune Thổ Nhĩ Kỳ số tháng 7 sau cuộc họp báo ở İstanbul.

Danh sách Fortune 500 Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích các chỉ số và xu hướng khác nhau liên quan đến các công ty thuộc tất cả các ngành, được công bố trên tạp chí Fortune 500 Thổ Nhĩ Kỳ và được công nhận rộng rãi như một chỉ số xung của cộng đồng doanh nghiệp, đóng vai trò là chuẩn mực đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

Nhờ sự giàu có của thông tin được giữ trong cơ sở dữ liệu CRIF, nhiều mẩu thông tin khác nhau, bao gồm cả doanh thu, đã được phân tích và sử dụng để phân loại các công ty cho danh sách năm 2018.

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.